menuordersearch
dolatmardpub.ir

تحول فنی در اطلاعات آمریکا: چالش مدیریت دارایی های نظامی ,

تماس بگیرید
تحول فنی در اطلاعات آمریکا: چالش مدیریت دارایی های نظامی
telegraminstagram
جلد
پشت جلد
...
تحول فنی در اطلاعات آمریکا: چالش مدیریت دارایی های نظامی
(0)
(0)
کوین اوکانل و اندرو اف. کرپینویچ (ترجمه سعید خاوری نژاد)
نویسنده
کوین اوکانل و اندرو اف. کرپینویچ (ترجمه سعید خاوری نژاد)
تعداد
+
_
عدد
قیمت
15,000 تومان
مشخصات کتاب
نویسندگانکوین اوکانل و اندرو اف. کرپینویچ
مترجمسعید خاوری نژاد
تاریخ نشرزمستان 1399
نوبت چاپاول
تعداد صفحه62
شابک78-622-96280-9-6‬‬‬‬‬‬‬
معرفی

اثر حاضر در دو بخش، با گردآوری و ترجمه دو مقاله، سعی دارد وضعیت فعلی اطلاعاتی آمریکا را با محوریت علم و فناوری تشریح کند و همچنین مباحث پیرامون امکانات و دارایی های مختلف راهبردی این کشور را در مواجهه با تهدیدات پیش روی خود منعکس نماید. به بیان دیگر، تشریح رابطه جامعه اطلاعاتی در آمریکا با پیشرفت های علمی و فنی و اثرپذیری آن از دانش و به کارگیری نوآوری و ابتکار در بخش های اطلاعاتی از یک سو و بررسی چالش های موجود در مدیریت و ساماندهی دارایی ها و توانمندی های نظامی این کشور در پیشبرد اهداف سیاسی ـ نظامی خود در عرصه بین المللی، دو محور اصلی کتاب پیش رو می‌باشند.

پیشگفتار مترجم

ایالات متحده به عنوان کشوری با سابقه فعالیت شدید امنیتی ـ نظامی، همواره در زمینه اطلاعات، یکی از کانون های توجه گسترده جهانی است و فعالیت سازمان های اطلاعاتی آن به موضوع بحث و جدل فراوانی میان متخصصان امنیتی و ناظران سیاسی تبدیل شده اند. بررسی روند تحول در مسیر شکل گیری مجموعه اطلاعاتی این کشور و عوامل تأثیرگذار بر آن، امری حائز توجه است و در کنار آن، آگاهی از مسائل روز و چالش های جدید
دستگاه های اطلاعاتی آمریکا و مشکلات مدیریت دارایی های آن در عرصه داخلی و جهانی ضرورت دارد.
اثر حاضر در دو بخش، با گردآوری و ترجمه دو مقاله، سعی دارد وضعیت فعلی اطلاعاتی آمریکا را با محوریت علم و فناوری تشریح کند و همچنین مباحث پیرامون امکانات و دارایی های مختلف راهبردی این کشور را در مواجهه با تهدیدات پیش روی خود منعکس نماید. به بیان دیگر، تشریح رابطه جامعه اطلاعاتی در آمریکا با پیشرفت های علمی و فنی و اثرپذیری آن از دانش و به کارگیری نوآوری و ابتکار در بخش های اطلاعاتی از یک سو و بررسی چالش های موجود در مدیریت و ساماندهی دارایی ها و توانمندی های نظامی این کشور در پیشبرد اهداف سیاسی ـ نظامی خود در عرصه بین المللی، دو محور اصلی کتاب پیش رو می‌باشند.
بخش اول با بررسی نحوه تأثیرگذاری علم و فناوری بر فرآیندهای مختلف حوزه اطلاعاتی این کشور، در صدد ارائه گزارش موجزی از نقش علم در تحول و توسعه امور اطلاعاتی و عملکرد دستگاه های امنیتی در انجام فعالیت های خود است. این بخش با بحثی در زمینه نقش علم و فناوری بر اطلاعات در ابتدایی قرن 21 آغاز می‌شود. سپس نویسنده به این موضوع می‌پردازد که فناوری چگونه زمینه ساز ایجاد روش های مختلف اطلاعاتی می‌شود و در ادامه، برخی فناوری های کلیدی برای کارکردهای اطلاعات در سال های اخیر را معرفی می‌کند.
وی با توجه به محیط پیرامون حوزه اطلاعات در ایالات متحده، مسائل مختلف مرتبط با عصر جدید و مسأله شفافیت ناشی از وجود فناوری های مختلف را مورد بررسی قرار
می دهد و در ظهور فناوری های جدید و مهم برای دستگاه های اطلاعاتی این کشور واکاوی می‌کند. در ادامه این بخش، چالش های فناوری مورد توجه قرار می‌گیرد و ابعاد گوناگون مدیریت منابع فناورانه برای حوزه اطلاعات شامل تمرکز، سرمایه گذاری، کارکنان و فرهنگ نوآوری بررسی می‌شود.
نویسنده در پایان، با جمع بندی درباره نحوه اثرگذاری علم و فناوری بر تحول
فعالیت های اطلاعاتی در ایالات متحده، اعلام می‌کند که موفقیت در رقابت اطلاعاتی با تأکید مجدد بر نوآوری در سراسر حوزه های اطلاعات میسر می‌شود و با این توصیف،
به منظور تجدید نیرو و متمرکز کردن ابتکار بر چالش های در حال ظهور در زمینه
جمع آوری، تجزیه و تحلیل، ضد اطلاعات و موارد دیگر، باید عادت های مبتکرانه جامعه اطلاعاتی پرورش یابد و تجدید شود.
وی توضیح می‌دهد که این شیوه عملکرد مبتنی بر نوآوری در گذشته باعث تقویت رهبری آمریکا در امور جهانی و همچنین ارتقای توان آن در جلوگیری از منازعات یا حملات تروریستی در داخل یا خارج از این کشور شده بود و بنابراین نبرد فعلی این کشور با تروریسم و محیط گسترده تر امنیت ملی ایالات متحده زمینه ساز دنبال کردن نوآوری های اطلاعاتی در مجموعه اطلاعاتی آمریکا می‌شود.
در بخش دوم این کتاب، به موضوع دارایی ها و امکانات نظامی راهبردی ایالات متحده اشاره می‌شود و چالش های مدیریت آن مورد توجه قرار می‌گیرد. نویسنده در صدد نمایش تهدیدات نظامی و نواقص موجود در مجموعه نظامی ـ امنیتی ایالات متحده در شرایط فعلی است. وی در ادامه، با تشریح چالش های مرتبط با وضعیت میادین نبرد نوین به منظور تبیین ضرورت تغییر در سیاستگذاری و تجدید نظر در تصمیم گیری در آمریکا، به بایسته های تصمیم گیری سیاسی و نظامی در سطوح کلان به منظور حفظ امنیت ملی و تأمین منافع ملی ایالات متحده در عرصه بین المللی، به ویژه در نقاط پرچالش با محوریت خلیج فارس و چین می‌پردازد.
نویسنده همچنین با بیان این که دولت فعلی آمریکا با ضرورت اتخاذ سیاست ها و تصمیم گیری های راهبردی دشوار و پیچیده ای مواجه است، اعلام می‌کند که ابتدا باید در روش های کسب برتری های نظامی آمریکا در قبال جریانات ژئوپلیتیکی و فنی اخیر
نوآوری هایی ایجاد شود و بنابراین، تصمیمات دولت آن درباره جایگاه وضعیت نظامی این کشور باید همسو با راهبردهای جاه طلبانه در دهه اول جنگ سرد باشد و در کنار در نظر گرفتن عوامل ژئوپلیتیکی، پیشرفت در فناوری های نظامی و جایگاه اقتصادی تضعیف شده ایالات متحده را دنبال کند. هدف از این راهبرد، دادن پاسخ درست به چالش های ناشی از فعالیت گروه های اسلام گرای افراطی است و انتظار می‌رود در ارتباط با دورنمای تکثیر تسلیحات اتمی نیز اثرگذار باشد. همچنین این راهبرد باید دو دارایی پایان پذیر غیر نظامی را به رسمیت بشناسد: تضعیف جایگاه اقتصادی ایالات متحده و این واقعیت که متحدان آمریکا به دلایل داخلی، در تقبل مسئولیت در امنیت دسته جمعی نقش عمده ای ایفاء نخواهند کرد.
وی در ادامه، لزوم توجه به تهدیدات ناشی از فعالیت نظامی دولت های چین و ایران را گوشرد می‌کند و می‌گوید که متحدان سنتی آمریکا به سبب مسائل داخلی، مانند گذشته با این کشور همکاری نخواهند کرد، بنابراین ایالات متحده در مقایسه با راهبرد پس از 11 سپتامبر باید معتدل تر به پیش برود و ضمن تأکید کمتر بر دارایی های نظامی پایان پذیر، نسبت به شناسایی، توسعه و بهره گیری گسترده از حوزه های جدید پیشرفت به درستی اقدام نماید.
نویسنده پیشنهاد می‌دهد در این راستا، ایالات متحده بخش اعظم منابع خود را برای سایر اولویت های راهبردی حفظ کند و با اجتناب از درگیری های رزمی مستقیم، بر آموزش، تجهیز و مشاوره نیروهای داخلی کشورهای در معرض براندازی و افراط گرایی ناشی از اسلام گرایان افراطی تأکید کند و واحدهای رزمی خود را خارج کند، اما به منظور مقابله با شورش های داخلی، سطحی از آمادگی و حضور نیرو در این کشورها را به منظور ابزار نهایی حفظ کند.
منابعی که از این طریق آزاد می‌شوند باید به منظور توسعه روش های جدید برخورد و طراحی راهبردی به منظور کمک به حفظ موازنه ای پایدار و نه ایجاد تهدید، سرمایه گذاری شوند و در این راستا باید به منظور جذب متحدان توانمند و متمایل تلاش بیشتری کند که کشورهایی از جمله اندونزی، پاکستان و ترکیه را شامل می‌شود که با چین و ایران همسایه هستند.

 

فهرست مطالب

+ پیشگفتار مترجم    

 

+ نقش علم و فناوری در تحول اطلاعات آمریکا (کوین اوکانل)    
- خلاصه    
- محیط فناوری متغیر برای اطلاعات    
فناوری و عصر شفافیت    
- نقش علم و فناوری در اطلاعات ایالات متحده    
حوزه های تمرکز فنی    
ظهور فناوری های دارای اهمیت بالقوه    
چالش های فناوری    
- مدیریت منابع علم و فناوری برای اطلاعات    
عناصر اصلی    
تمرکز    
سرمایه گذاری    
خدمه    
فرهنگ نوآوری    
موضوعات و چالش های مهم تر    
اولویت ها، نیازها و لازمه ها    
مدیریت داخلی    
روابط خارجی    
تبادلات    
حرکت به جلو با علم و فناوری    
- یادداشت ها    

 

+ دارایی های پایان پذیر پنتاگون: تضعیف بنیان های قدرت آمریکا (اندرو اف کرپینویچ)    
- یک بازی خطرناک    
- فناوری های غربی، راهبردهای شرقی    
- قوای نامنظم مرگبار    
- نبرد مجازی    
- لزوم سازگار شدن    
- چند پیشنهاد ساده    
- چیزی بیش از مشکل نظامی صرف

دانلود گزیده کتاب