menuordersearch
dolatmardpub.ir

محدودیت های قدرت شلیک دور ایستا: در باب جنگاوری، مانور و تصمیم گیری پیشرفته ,

تماس بگیرید
محدودیت های قدرت شلیک دور ایستا: در باب جنگاوری، مانور و تصمیم گیری پیشرفته
telegraminstagram
 تصویر جلد
پشت جلد
...
محدودیت های قدرت شلیک دور ایستا: در باب جنگاوری، مانور و تصمیم گیری پیشرفته
(0)
(0)
رون تیرا (ترجمه سعید خاوری نژاد)
نویسنده
رون تیرا (ترجمه سعید خاوری نژاد)
تعداد
+
_
عدد
قیمت
15,000 تومان
مشخصات کتاب
نویسندهرون تیرا
ناشرInstitute for National Strategic Studies
تاریخ نشر2007
مترجمسعید خاوری نژاد
تاریخ نشرزمستان 1399
نوبت چاپاول
تعداد صفحه 60
شابک978-622-96280-7-2‬‬‬‬‬‬‬‬‬
معرفی

کتاب حاضر توضیح می‌دهد که آتش دور برد به طور مستقیم قادر به کسب تمام دستاوردهای نظامی مورد نیاز (از قبیل تصرف، جستجو و پاکسازی) نیست، لذا رهیافتی مبتکرانه در زمینه تصمیم گیری به منظور جنگ ها بدون مواجهه رزمی مستقیم در میدان نبرد شکل گرفت که به طور غیر مستقیم و از طریق تأثیرات اعمال شده به منظور اخلال بر عملکرد دشمن به مثابه یک سیستم، کسب می‌شود و بدین طریق آن را دچار فروپاشی شناختی ـ راهبردی می‌کند. اما به ادعای نویسنده، علی رغم نیت اعلام شده مبتنی بر حفظ توانایی مانور در کنار قابلیت آتش دور ایستا، این موازنه حداقل در مورد ارتش اسرائیل به اندازه کافی حفظ نشد که دال بر عدم مطلق بودن قابلیت آتش دور ایستا، توانایی تأثیرگذاری، نتایج و وابستگی آن به شرایط است.

مقدمه

سال های اخیر شاهد تغییرات مهیجی در ارتش اسرائیل و سایر سازمان های نظامی غربی در زمینه مفاهیم مربوط به ساختار نیرو و به کارگیری نیرو بوده ایم که دال بر ارجحیت قدرت شلیک دقیق بر مانور کلاسیک است. اما از آن جایی که آتش دور برد به طور مستقیم قادر به کسب تمام دستاوردهای نظامی مورد نیاز (از قبیل تصرف، جستجو و پاکسازی) نیست، رهیافتی مبتکرانه در زمینه تصمیم گیری به منظور جنگ ها بدون مواجهه رزمی مستقیم در میدان نبرد شکل گرفت. از این پس هدف به طور غیر مستقیم و از طریق تأثیرات اعمال شده به منظور اخلال بر عملکرد دشمن به مثابه یک سیستم، کسب می‌شود و بدین طریق آن را دچار فروپاشی شناختی ـ راهبردی می‌کند.
علی رغم نیت اعلام شده مبتنی بر حفظ توانایی مانور در کنار قابلیت آتش دور ایستا، این موازنه حداقل در مورد ارتش اسرائیل به اندازه کافی حفظ نشد. در هنگام آغاز جنگ دوم لبنان برخورداری ارتش اسرائیل از سطح لازم مهارت های جنگاوری کلاسیک مورد تردید بود و جنگ تا حد زیادی بر اساس قدرت شلیک دور ایستا انجام شد و در راستای تأثیرگذاری بر روش های حزب الله و لبنان اقدام شد. درسی که باید از عدم موفقیت جنگ آموخته شود عدم مطلق بودن قابلیت آتش دور ایستا، توانایی تأثیرگذاری، نتایج و وابستگی آن به شرایط است. قدرت شلیک دور ایستا به طور حتم منجر به فروپاشی شناختی ـ راهبردی دشمن نخواهد شد و همواره موجب درک هدف نظامی مورد نیاز در جنگ نمی‌شود. به علاوه بسیار دشوار است از ابتدا ارزیابی کرد آیا قدرت شلیک دور ایستا به طور موفقیت آمیز هدف راهبردی را کسب خواهد کرد یا خیر.
به عنوان مثال در سطح رزمی [تاکتیکی] اگر نیروی دشمن به طور عمده متشکل از عناصر دارای مشخصات راداری بالا از قبیل خودروهای استقرار یافته در آرایشی آشکار در فضای باز باشد، شانس انهدام تعداد زیادی از اهداف دشمن توسط قدرت شلیک دور ایستا بالا است. اما هنگامی که نیروی دشمن از خودرو استفاده نکند یا در سنگر استقرار یابد یا منطقه به صورت شهر یا دارای ناهمواری شدید یا پوشش گیاهی متراکم باشد، شانس موفقیت با قدرت شلیک دور ایستا کاهش می‌یابد. بلندپروازانه ترین بعد رهیافت عملیات های مبتنی بر قدرت شلیک دور ایستا ـ [یعنی] آرزوی این که دشمن توسط آتش دور برد و بدون مواجهه رزمی در میدان نبرد دچار فروپاشی شناختی ـ راهبردی گردد ـ نیز به شرایط بستگی دارد. این امر به طور حتم نظریه وسوسه انگیز و جذابی است، اما پرسش مربوط به عملی و قابل اجراء بودن آن باقی می‌ماند. قدرت شلیک حداقل در بیشتر موارد مورد بررسی در ادامه که شامل جنگ دوم لبنان نیز می‌شود به تنهایی دشمن را دچار فروپاشی راهبردی نکرد.
بنابراین به نظر می‌رسد در مسأله امنیت اسرائیل، برای مانور و گرفتن زمین به منظور پیروزی در جنگ ها هیچ جایگزین دیگری وجود ندارد. این ارزیابی که پشت جبهه اسرائیل در جنگ بعدی ـ از جمله مراحل پایانی آن ـ مورد هدف آتش راکتی و موشکی دشمن قرار خواهد گرفت [نیز] موجب تقویت این مسأله می‌شود. در چنین موقعیتی که هر یک از طرفین در آن از قدرت شلیک راهبردی علیه دشمن استفاده می‌کنند، گرفتن زمین شاید به عنوان نشان دهنده آشکار پیروزی در جنگ که هزینه سنگین نبرد را با موفقیت بر دشمن تحمیل می‌کند، اقدام سودمندی باشد. علاوه بر این، گرفتن زمین در سطح رزمی شاید ابزار مؤثرتری به منظور متوقف کردن یا حداقل، کاهش پرتابگرهای راکت باشد. حضور در میدان در جنگ علیه ترور موجب برتری اطلاعاتی و عملیاتی می‌شود که بی تردید نمی‌تواند با اقدامات پیشرفته حاصل شود.

فهرست مطالب

- مقدمه    
- انقلاب در تقویت و بهره گیری از نیرو
- معنای عملیاتی فناوری جدید
- تحقق دستاورد: شکاف میان اقدام مستقیم و فشار غیر مستقیم
- فدا کردن مواجهه رزمی به خاطر تصمیم راهبردی
- دشواری تأثیرگذاری شناختی ـ راهبردی
- مدیریت عملیات های تأثیر محور
- روش کار و قابلیت های نیروی زمینی انجام دهنده عملیات های مبتنی بر قدرت شلیک دور ایستا    
- تجربه چهار جنگ: جنگ دوم لبنان، افغانستان، عراق و کوزوو
- سازگاری دشمن با مفهوم قدرت شلیک دور ایستا
- نکاتی از اصول عملیات های مبتنی بر قدرت شلیک دور ایستا
- انتخاب بهترین وضعیت
- ارجاعات    
- مطالعه بیشتر

دانلود گزیده کتاب