menuordersearch
dolatmardpub.ir

تاریخ مختصر هنر ,

تماس بگیرید
تاریخ مختصر هنر
telegram
 جلد
پشت جلد
 تصویر
 تصویر
 تصویر
 تصویر
 تصویر
 تصویر
 تصویر
 تصویر
 تصویر
 تصویر
...
تاریخ مختصر هنر
(0)
(0)
لورا پردیو (ترجمه سعید خاوری نژاد)
نویسنده
لورا پردیو (ترجمه سعید خاوری نژاد)
تعداد
+
_
عدد
قیمت
100,000 تومان
مشخصات کتاب
نویسندهلورا پردیو
ناشرAbdo Publishing
تاریخ نشر2015
مترجمسعید خاوری نژاد
تاریخ نشرتابستان 1400
نوبت چاپاول
تعداد صفحه197
شابک978-622-97956-7-5
معرفی

این کتاب به عنوان تاریخی بسیار مختصر از هنر، با رویکردی خطی در قبال آثار هنری خلق شده توسط بشر، با محوریت هنر غربی، با سیری سریع و کوتاه در مهم ترین دوره های تاریخ هنر، مهم ترین تحولات، سبک ها و چهره های اثرگذار در تکامل هنر انسان را با محوریت نقاشی معرفی می‌کند. نویسنده در ابتدا با بررسی چیستی هنر و تمرکز بر بستر خلق آثار هنری، امر ذهنی هنر برای خالق و مخاطب را مورد بررسی قرار می‌دهد و اهمیت در نظر گرفتن پیشینه هنرمند و جایگاه وی در تاریخ را عامل مهمی به منظور درک اثر هنری قلمداد می‌کند.
جستجو در خاستگاه های هنر، از اولین سرچشمه های آفرینش هنری در غارها و بر روی صخره های پیش از تاریخ تا هنر باستانی و کلاسیک در یونان و روم، بخش آغازین کتاب را تشکیل می‌دهد که با ورود به قرون وسطی و عصر هنر گوتیک، با محوریت هنر مذهبی و کلیسایی ادامه می‌یابد. سپس تولد دوباره ایده های کلاسیک و محوریت اومانیسم در کنار طبیعت گرایی و ظهور پرسپکتیو در هنر رنسانس در ایتالیا و شمال اروپا مورد توجه قرار می‌گیرد و مهم ترین هنرمندان و آثار هنری این دوره معرفی می‌شوند.
تحولات بعدی جریان اصلی هنر در قالب سبک باروک و روکوکو و همچنین ارج نهادن آزادی احساس و فکر در قالب سبک رومانتیسیسم و در ادامه، ظهور واقع گرایی و سایر سبک های قرن 18 از جمله منریسم و نئوکلاسیسیسم و همچنین پیش رافائل گرایی و واقع گرایی در قرن 19 مورد توجه قرار می‌گیرد. امپرسیونیسم و محوریت نور و رنگ در آثار نقاشی، بخش دیگری از کتاب را تشکیل می‌دهد. ضمن بررسی شماری از آثار شاخص ترین هنرمندان این سبک، آثار نئوامپرسیونیستی و پسا امپرسیونیستی نیز معرفی می‌شود.
بخش دیگری از این کتاب به قسمت مهمی از تاریخ هنر یعنی نیمه اول قرن 20 می‌پردازد که با ظهور سبک های اکسپرسیونیسم، اکسپرسیونیسم آلمانی، کوبیسم، دادائیسم، ساخت گرایی روسی، فراواقع گرایی در اروپا و آفرینش های هنری در آمریکا همراه بود. سپس نیمه دوم قرن 20 با محوریت سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی، هنر پاپ آمریکایی و بریتانیایی، هنر آپ و همچنین مینیمالیسم مورد کاوش قرار می‌گیرد.
در انتها درباره هنر معاصر به ویژه ایده های جدید و نقش بومیان و زنان در هنر، سبک های شخصی تر و همچنین هنر دیجیتال به صورت بسیار مختصر بحث می‌شود.

پیشگفتار مترجم

تاریخ هنر، مطالعه سیر تکوین و توسعه آفرینش هنری انسان در بستر تاریخ است. این رشته چنان که در چند قرن گذشته از زمان ابداع آن توسط وینکلمن آلمانی در اواسط قرن 18 تا کنون تکامل یافته، به طور معمول به صورت مطالعه خطی دوره های تاریخی بوده است که مرز میان هر دوره، با تغییرات فاحش در سبک آفرینش اثر هنری یا تحولات اساسی در سیاست، جوامع یا دین تعیین می‌شود.
در حال حاضر مورخان هنر، آن گونه که رایج است، مطالعه سیر تاریخی ظهور آثار هنری را از دوران پیش از تاریخ و از زمانی آغاز می‌کنند که انسان بر روی سنگ ها و صخره ها یا بر روی دیواره غارها نقاشی هایی بسیار ابتدایی از حیوانات می‌کشید. با گذر از این دوران و ورود به دوران آغاز اختراع خط و شکل گیری تمدن با محوریت محدوده تمدنی اصلی جهان در بین النهرین (سومر، اکد، بابل، آشور، عیلام، کاسی ها، هیتی ها، ایران باستان و...) و مصر باستان (پیش از پادشاهی، پادشاهی کهن، میانه و جدید)، اولین نمونه های جدی آفرینش های هنری انسان که ارزش زیبایی شناختی داشت پدیدار شد. سپس هنر در محدوده تمدنی اژه (سیکلادی، مینوسی و میسنی) یونانی (باستان و هلنی) و همچنین اتروسکی و رومی مورد توجه محققان قرار می‌گیرد.
ورود مسیحیت، پایان امپراتوری روم غربی در اثر حمله قبایل کمتر متمدن اروپایی نقطه عطفی در تاریخ هنر بود و آفرینش های هنری انسان تحت تأثیر رویکرد مذهبی جدید قرار گرفت. امپراتوری روم شرقی با محوریت شهر بیزانتیوم، مرکز تحولات می‌شود.
به موازات آن در قرون وسطی یا میانه، دو دوره رومانسک و گوتیک به ویژه در اروپای مرکزی و غربی با محوریت معماری و پیکرتراشی مورد توجه کتاب های تاریخ هنر قرار می‌گیرد. در برخی از کتاب ها، هنر در سرزمین های اسلامی در محدوده این دوره قرار می‌گیرد و معرفی می‌شود.
نقاشی در قیاس با معماری، در این دوره به حاشیه می‌رود و تنها با ظهور هنرمندانی از قبیل جیوتو دی بوندونه در اواخر دوره گوتیک و ظهور آگاهی فکری و هنری مجدد غرب با مرکزیت فلورانس در ایتالیا، دوره رنسانس آغاز می‌شود و فراگیر شدن اومانیسم میان متفکران، زمینه ساز ظهور و توسعه سبک های هنری جدیدی با اولویت های مشابه هنر یونان باستان و روم می‌شود. بسیاری از کتاب های تاریخ هنر به ویژه نقاشی، نقطه آغاز خود را در این برهه از سیر تاریخی هنر قرار داده اند. رنسانس ایتالیایی با تسری به شمال اروپا، با سبک باروک دنبال می‌شود که گونه افراطی تر آن در قالب رویکرد روکوکو شناخته و بررسی شد.
تحول در سبک ها و شیوه های آفرینش هنری به موازات حرکت رو به جلوی تاریخ و سرعت گرفتن بیشتر تحولات اجتماعی و فرهنگی، افزایش می‌یابد و شاهد تنوع بیشتری در ظهور سبک های هنری هستیم و به جای استیلای دوره های طولانی مدت، سبک های متعددی می‌آیند و می‌روند. هر قرن شاهد ظهور و زوال چند سبک و جریان هنری شاخص می‌شود و تحولات هر کدام به طور مجزا مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
بازگشت به وقار کلاسیسیسم یونانی رومی، این بار در قالب سبک نئوکلاسیسیسم با محوریت انگلستان و سپس در فرانسه رخ می‌دهد. در ادامه، در اوج دوره ظهور انقلاب ها و هیجان و تحول خواهی در اندیشه بشر، سبک پراحساس تر رومانتیسیسم در هنر به ویژه در انگلستان و آلمان پدیدار می‌شود. سپس واقع گرایی [رئالیسم]، امپرسیونیسم و پسا امپرسیونیسم با محوریت نقاشی به عنوان سبک های مهم مورد بررسی قرار می‌گیرد.
دوره نوگرایی [مدرنیسم] در هنر و انفجار سبک ها و ظهور روش های شخصی تر که حاکمیت سبک ها را به چالش می‌کشد، از ویژگی های هنر در قرن 20 است و با ورود به هنر معاصر در نیم قرن گذشته، استیلای سبک رایج به طور تقریبی از بین می‌رود و هر هنرمندی به شیوه خاص خود هنر خلق می‌کند. هنرمندان شاخص به شیوه گذشته وجود ندارند و صدها هنرمند مهم در نقاط مختلف جهان زندگی می‌کنند. تاریخ هنر به شیوه سابق قادر به جمع بندی و تدوین روایت مختص این دهه های اخیر که در آن زندگی می‌کنیم نیست و با انبوهی از تنوع در روش مواجه هستیم. به این دلیل، بخش اعظم کتاب های تاریخ هنر، تنها تا آغاز قرن 21 را پوشش می‌دهند.

فهرست مطالب

- پیشگفتار مترجم    
    روایت خطی تاریخ هنر    
    درباره این کتاب    
- هنر چیست؟    
    بستر    
    کاوش در هنر غربی    
- غارها، حجاری ها و آثار کلاسیک    
    ریشه های سنت غربی    
    هنر رومی    
- قرون وسطی    
    کلیساها    
    تزئین کلیساها    
- تولد دوباره ایده های کلاسیک    
    ریشه کردن رنسانس    
    پیکر انسان    
    طبیعت گرایی    
    پرسپکتیو    
- عبور از آرمان های کلاسیک    
    باروک    
    رومانتیسیسم    
    در آن سوی اقیانوس    
    واقع گرایی    
- امپرسیونیسم و پس از آن    
    زندگی روزمره    
    نور و رنگ    
    پسا امپرسیونیست ها    
- به سوی قرن 20    
    اکسپرسیونیسم    
    کوبیسم    
    دادائیسم    
    فراواقع گرایی    
    هنر در ایالات متحده    
- هنر پس از جنگ جهانی دوم    
    اکسپرسیونیسم انتزاعی    
    هنر پاپ    
    اوهام    
- هنر معاصر    
    هنر محتوی پیام    
    واسط جدید    
    عصر دیجیتال    
- ارجاعات    
- مطالعه بیشتر

کتاب اصلی

دانلود گزیده کتاب