menuordersearch
dolatmardpub.ir

قیمت و خرید روسیه و دریای خزر: قدرت‌نمایی یا رقابت برای نفوذ؟ ,

موجود
روسیه و دریای خزر: قدرت‌نمایی یا رقابت برای نفوذ؟
telegram
جلد
پشت جلد
...
روسیه و دریای خزر: قدرت‌نمایی یا رقابت برای نفوذ؟
(0)
(0)
تریسی جرمن (ترجمه سعید خاوری نژاد)
نویسنده
تریسی جرمن (ترجمه سعید خاوری نژاد)
تعداد
+
_
عدد
قیمت
15,000 تومان
معرفی

موضوع این کتاب دریای خزر و جایگاه روسیه به عنوان قدرتی نظامی بوده که دو مسأله قدرت نمایی این کشور و رقابت آن برای نفوذ در منطقه مورد واکاوی قرار می‌گیرد. نویسنده با اشاره به اهمیت دریای خزر از حیث منابع مختلف، ذخایر غنی نفت و گاز این دریا را مورد توجه قرار داده و فعالیت‌‌‌‌های صنعتی و تجاری مرتبط با حوزه انرژی به ویژه احداث خطوط لوله و انتقال منابع هیدروکربن به خارج از منطقه را به عنوان موضوع مهم تعیین کننده سوگیری‌‌‌‌های امنیتی ـ نظامی در دریای خزر مطرح می‌کند. همچنین از سوی دیگر اعلام می‌کند که وجود سایر منابع زیستی از جمله خاویار نیز در این دریا به عاملی حائز اهمیت تبدیل شده است. به باور نویسنده، مجموعه این عوامل باعث می‌شود که روسیه، ایالات متحده و سایر قدرت‌‌‌‌های بزرگ به این منطقه توجه بیشتری داشته باشند و بنابراین مسکو به عنوان قدرت سنتی در این گوشه از جهان، به دنبال موازنه مداخله فزاینده سایر بازیگران در منطقه باشد.
مشکلات رقابت در حوزه انرژی میان کشور‌‌‌‌های حاشیه دریای خزر، نظر به مطرح شدن بحث رژیم حقوقی نامشخص حاکم بر این دریا بغرنج تر می‌شود و در حالی که هر یک از کشورها در تلاش برای به حداکثر رساندن عواید صادراتی خود از استخراج و انتقال منابع نفت و گاز هستند، محدوده‌‌‌‌های مورد اختلاف در بستر و زیربستر دریای خزر به عاملی برای تنش و اختلاف تبدیل شده است.
با عنایت به این امر، نویسنده به تلاش مسکو برای کاهش نفوذ رقبای خود در منطقه ای می‌پردازد که از نگاه مسکو منطقه منافع ویژه آن است. روسیه به منظور تحقق این امر، بر تنها واحد موجود نیروی دریایی خود در این محدوده یعنی ناوتیپ دریای خزر تمرکز می‌کند. در واقع، بخش اعظم مطالب این کتاب به معرفی این ناوتیپ و بررسی ابعاد گوناگون قابلیت ها و تحولات نوسازی و تجهیز آن اختصاص دارد و در کنار آن هر یک از نیرو‌‌‌‌های دریایی کشور‌‌‌‌های ساحلی خزر نیز معرفی می‌شوند.
اهداف اصلی این کتاب، ارزیابی تصورات روس ها از تهدید و امنیت در منطقه خزر و برآورد پیامدها برای سایر بازیگران است. اثر حاضر در صدد آن است تا محرک‌‌‌‌های رقابت فزاینده برای نفوذ را تجزیه و تحلیل کند و ضمن تمرکز بر تحولات بخش انرژی، پیامد‌‌‌‌های تحکیم سلطه فدراسیون روسیه به منظور حفظ امنیت و ثبات در منطقه را تخمین بزند.

پیشگفتار

این اثر هم زمان با تلاش مسکو برای موازنه دخالت فزاینده آمریکا در چیزی که از نظر مسکو منطقه منافع ویژه روسیه است، به ارزیابی سیاستگذاری روسیه در زمینه منطقه دریای خزر پرداخته و بر گسترش اخیر ناوتیپ دریایی خزر و علت آن تمرکز میکند. مسکو به دنبال موازنه مداخله فزاینده سایر بازیگران در منطقه بوده که به گسترش تنش میان روسیه و همسایگان جنوبی آن منجر شده است. اهداف اصلی این پژوهش، ارزیابی تصورات روسها از تهدید و امنیت در منطقه خزر و برآورد پیامدها برای سایر بازیگران است. این اثر به تجزیه و تحلیل محرک‌‌‌‌های رقابت فزاینده برای نفوذ میپردازد، بر تحولات بخش انرژی تمرکز میکند و پیامد‌‌‌‌های تحکیم سلطه روسیه برای امنیت و ثبات در منطقه را تخمین میزند.

فهرست مطالب

- پیشگفتار
- خلاصه
- روسیه و دریای خزر: قدرتنمایی یا رقابت برای نفوذ؟
    دریای خزر و اهمیت آن
- منابع خزر
    ذخایر نفت و گاز
    خطوط لوله
    همکاری برای خاویار؟
- وضعیت حقوقی نامشخص خزر
- خزر و امنیت روسیه
    ناوتیپ خزر
- سایر نیرو‌‌‌‌های دریایی خزر
    قزاقستان
    آذربایجان
    ترکمنستان
    ایران
- رقابت یا همکاری؟
- نتیجهگیریها و پیشنهادات
- یادداشت ها
- منابع

کتاب اصلی

دانلود گزیده کتاب
مشخصات کتاب
نویسندهتریسی جرمن
ناشرUS Army War College
تاریخ نشر2014
مترجمسعید خاوری نژاد
تاریخ نشرزمستان 1397
نوبت چاپاول
تعداد صفحه86
شابک 9786629507339
محصولات مشابه
قدرت نرم ایران در قفقاز جنوبی: سیاست مذهبی و دیپلماسی فرهنگیقدرت نرم ایران در قفقاز جنوبی: سیاست مذهبی و دیپلماسی فرهنگی20,000 تومان
+
_
آنسگار یودیکه (ترجمه سعید خاوری نژاد)
آنسگار یودیکه (ترجمه سعید خاوری نژاد)
روسیه و تحریم‌‌‌‌های غربروسیه و تحریم‌‌‌‌های غرب50,000 تومان
+
_
مهدی هدایتی شهیدانی و دیگران
مهدی هدایتی شهیدانی و دیگران
روسیه و دریای خزر: قدرت‌نمایی یا رقابت برای نفوذ؟  روسیه و دریای خزر: قدرت‌نمایی یا رقابت برای نفوذ؟ 15,000 تومان
+
_
تریسی جرمن (ترجمه سعید خاوری نژاد)
تریسی جرمن (ترجمه سعید خاوری نژاد)
اقتصاد انرژی در دریای خزر: چالش‌‌‌‌‌های همگرایی منطقه‌ایاقتصاد انرژی در دریای خزر: چالش‌‌‌‌‌های همگرایی منطقه‌ای65,000 تومان
+
_
سعید خاوری نژاد
سعید خاوری نژاد
دولت قدرتمند در روسیه: رشد و بحراندولت قدرتمند در روسیه: رشد و بحران40,000 تومان
+
_
آندری تسیگانکوف (ترجمه سعید خاوری نژاد)
آندری تسیگانکوف (ترجمه سعید خاوری نژاد)
عملیات‌‌‌‌‌های ضد شورش روسیه در قفقاز شمالیعملیات‌‌‌‌‌های ضد شورش روسیه در قفقاز شمالی15,000 تومان
+
_
آریل کوهن (ترجمه سعید خاوری نژاد)
آریل کوهن (ترجمه سعید خاوری نژاد)
تعارضات قدرت‌ در اوراسیای بزرگتعارضات قدرت‌ در اوراسیای بزرگ40,000 تومان
+
_
دکتر مهدی هدایتی شهیدانی و دکتر دانیال رضاپور
دکتر مهدی هدایتی شهیدانی و دکتر دانیال رضاپور
ایران و جمهوری آذربایجان: واگرایی در بستر تعارض منافعایران و جمهوری آذربایجان: واگرایی در بستر تعارض منافع15,000 تومان
+
_
سعید خاوری نژاد
سعید خاوری نژاد