menuordersearch
dolatmardpub.ir

کاوش در هنر ,

تماس بگیرید
کاوش در هنر
telegram
جلد
پشت جلد
 تصویر
 تصویر
 تصویر
 تصویر
 تصویر
 تصویر
 تصویر
 تصویر
 تصویر
 تصویر
...
کاوش در هنر
(0)
(0)
لوری اشنایدر آدامز (ترجمه سعید خاوری نژاد)
نویسنده
لوری اشنایدر آدامز (ترجمه سعید خاوری نژاد)
تعداد
+
_
عدد
قیمت
50,000 تومان
مشخصات کتاب
نویسندهلوری اشنایدر آدامز
ناشرLaurence King Publishing
تاریخ نشر 2002
مترجمسعید خاوری نژاد
تاریخ نشرزمستان 1397
نوبت چاپاول
تعداد صفحه222
شابک9786229507384
معرفی

این اثر در قالب هشت فصل به ابعاد مختلف هنر توجه کرده و جوانب گوناگون هنرهای تجسمی را مورد بررسی قرار می‌دهد. به نکات مختلفی از جذابیت هنر، اهداف آن، عناصر اصلی تشکیل دهنده آن تا شرایط هنرمندان، مضامین هنر، بستر هنر و گرایش ها و اختلاف نظرهای پیرامون هنر پرداخته می‌شود. این مجموعه با زبانی ساده و روان بینش هایی مفید در زمینه فرم و ماهیت هنرهای تجسمی فراهم می‌کند.

مقدمه

در این کتاب به هنر از زوایای گوناگون نگریسته شده و جنبه های مختلف آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. جذابیت هنر به عنوان پدیده ای که ذهن مخاطب را به سوی خود کشانده و او را مشغول می‌کند از ویژگی های مهمی است که در ابتدای این اثر به آن پرداخته می‌شود. علاوه بر این آن دسته از مؤلفه های موجود در هنر، از خط و شکل گرفته تا رنگ، روشنایی و تاریکی، بافت و دورنما مورد توجه قرار گرفته و هر کدام در قالب چند اثر هنری مخلف چه نقاشی و چه پیکره یا معماری ارزیابی می‌شوند.


پدیده هایی دیگری مانند عرف و تأثیر آن در آفرینش هنری در طول تاریخ مورد اشاره قرار گرفته و به جایگاه نهادهای هنری از قرون وسطی به بعد به عنوان تنظیم کننده مناسبات هنری پرداخته می‌شود. همچنین مضامینی در هنر وجود دارد که از گذشته تا به امروز موجب ارائه طیف عظیمی از آثار شده است و در این میان می‌توان سه نمونه دایره، ستون، مادر و کودک و همچنین مرگ را نام برد که در این کتاب تعدادی از آثار هنری ساخته شده بر این اساس مورد بررسی قرار می‌گیرد.


بستر در هنر و نقش آن در ارزیابی کار هنرمند، نکته مهمی است که اثر حاضر ضمن اشاره به آن، برخی آثار هنری را در داخل و خارج از بستر اصلی خود ارزیابی می‌کند و همچنین چند نوع بستر عمده برای خلق هنر را معرفی می‌کند. شیوه های مختلف پرداختن به هنر شامل فرمالیسم، شمایل نگاری، مارکسیسم، فمینیسم، معناشناسی، زندگینامه و زندگینامه به قلم خود و همچنین روانکاوی بوده و برخی از آنان در این جا بر روی اثری از ون گوگ اعمال می‌شوند. در انتها نیز به مشاجره ها بر سر هنر، شامل رابطه هنر و سیاست، حق مالکیت فرهنگی، دعاوی زیبایی شناختی بین نقاشی و پیکرتراشی، شمایل شکنی و سرمایه گذاری دولتی و سانسور در آمریکا توجه می‌شود.


نویسنده سعی کرده آن چه را که در ذهن دارد با توسل به طیف گسترده ای از آثار هنری در گستره زمانی به نسبت وسیعی بیان کند. از این رو تنوع مطالب موجود در این اثر و شمولیت مباحث مفید آن موجب می‌شود توجه وی به بسیاری از حوزه ها به اختصار باشد. در انتها می‌توان گفت مطالعه این کتاب در افزایش اطلاعات تاریخی مخاطب و ارتباط دادن آنان با برخی مباحث نظری هنری نقش قابل توجهی خواهد داشت.

فهرست مطالب

- پیشگفتار مترجم    
- مقدمه نویسنده    
- جاذبه هنر    
- اهداف هنر    
    تزئین محیط    
    هنر مذهبی    
    هنر سیاسی    
    تصاویری که درمان، نابود، محافظت و اخطار می‌کنند
    تصاویر تبلیغاتی    
- سبک و عناصر فرمی هنر
    خط و شکل    
    پیکرتراشی: داوود دوناتلو و برنینی    
    نقاشی: داوود کاستانو    
          رنگ    
    روشنایی و تاریکی    
    بافت    
    فضا و شکل به عنوان بستر و وهم    
    دورنمای خطی
    نظام های دورنمای شرقی    
    معماری به مثابه فرم و کارکرد    
          هرم مصری    
          نمایشخانه یونانی    
          کلیسای جامع گوتیک    
- هنرمند در زمان کار: عرف و آموزش
    بستر زیبایی شناختی: عرف    
          مصر    
          قانون پولیکلئیتوس    
          ماندگاری مفهوم کلاسیک    
بستر فرهنگی: هنرمندان چگونه یاد می‌گیرند
          اصناف و دیرها    
          آکادمی ها    
          فرهنگ بوهم و هنرمند به عنوان شورشی
    هنرمند به عنوان فرد: جکسون پالاک
- مضامین هنر    
    دایره الهی    
    دایره به عنوان نشانه تدفین    
          استون هنج    
          استوپا    
          سایر تحولات در غرب    
    ستون    
          ایران    
          مصر    
          یونان    
          ستون های آزاد    
          ماندگاری نظام های ستونی یونانی
          دروازه بوسه برانکوزی    
    مضمون شمایل نگارانه    
          مادر و کودک    
          هنرمند در مواجهه با مرگ    
- هنر در بستر خود و خارج از آن    
    بستر روایی    
    بستر معمارانه    
    موزه به عنوان بستر    
    کاوش باستان شناختی به عنوان موزه و بستر
    بستر طبیعی    
    بستر شهری: محوطه، سیاست، اقتصاد و کریستو و ژان کلود    
- شیوه های مختلف در قبال هنر
    فرمالیسم    
    شمایل نگاری    
          سیری شمایل نگارانه در کفش ها و پاها
    مارکسیسم    
    فمینیسم    
    نمادشناسی    
    زندگینامه و زندگینامه به قلم خود    
    روانکاوی    
- مشاجره بر سر هنر    
    هنر و سیاست    
          مجموعه قوانین حمورابی    
          گنجینه شلیمان    
          مرمرهای الجین    
          هان ون میگرن و آثار ساختگی ورمیر
    اختلافات زیبایی شناختی    
          نمایشگاه اسلحه خانه    
          ریچارد سرا و قوس کج شده    
    شمایل شکنی    
    هنر و اخلاقیات    
    سرمایه گذاری و سانسور دولتی در ایالات متحده
- ارجاعات    
- گزیده کتاب شناسی

کتاب اصلی

دانلود گزیده کتاب