menuordersearch
dolatmardpub.ir

زره و ضد زره در جنگ دوم لبنان ,

تماس بگیرید
زره و ضد زره در جنگ دوم لبنان
telegraminstagram
 جلد
پشت جلد
تصویر
 تصویر
 تصویر
 تصویر
 تصویر
...
زره و ضد زره در جنگ دوم لبنان
(0)
(0)
سعید خاوری نژاد
نویسنده
سعید خاوری نژاد
تعداد
+
_
عدد
قیمت
20,000 تومان
مشخصات کتاب
نویسندهسعید خاوری نژاد
تاریخ نشربهار 1399
نوبت چاپاول
تعداد صفحه128
شابک9786229628027
معرفی

این اثر بر روی نبرد دوم لبنان در تابستان 2006 میان حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل تمرکز دارد و آن را با محوریت نبرد موشکی ضد زره بررسی می‌کند. اهمیت موضوع کتاب از آن جا تبیین می‌شود که این نبرد اولین صحنه آزمایش عملکرد سه نسل جدید تانک پس از 24 سال بود و به دلیل آن که همچنان ادعاهای فراوانی درباره ماهیت نبرد و عملکرد تانک ها وجود دارد، سعی شد با تقسیم بندی و چیدمان دقیق بخش های موجود در این اثر به ارائه اطلاعات و تحلیل لازم جهت آگاهی از آن چه که رخ داد پرداخته شود.


در مقدمه با ارائه گاهشماری از منازعات اسرائیل و لبنان، فضای اولیه برای ورود طراحی شده و در ادامه با بررسی توان موشکی و انواع تسلیحات موجود در زرادخانه حزب الله سعی در مطلع نمودن مخاطب نسبت به توان واقعی ضد زره این سازمان می‌شود که به منظور درک بهتر ماوقع، حائز اهمیت است. در ادامه، شیوه نبرد ضد زره حزب الله با واحدهای زرهی اسرائیلی ارزیابی می‌شود و ضمن بررسی نتایج آن در قالب مرور تلفات و خسارات وارده بر ارتش اسرائیل، عملکرد واحدهای زرهی ارتش و تانک های مرکاوا در میدان نبرد از زوایای مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پیشگفتار

این اثر که در اصل اندکی پس از وقوع جنگ دوم لبنان نوشته شد و اکنون با فاصله ای بیش از یک دهه منتشر می‌شود، بر روی نبرد دوم لبنان در تابستان 2006 میان حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل تمرکز دارد و آن را با محوریت نبرد موشکی ضد زره بررسی می‌کند. اهمیت این بحث از آن جا تبیین می‌شود که این نبرد اولین صحنه آزمایش عملکرد سه نسل جدید تانک پس از 24 سال بود و به دلیل آن که همچنان ادعاهای فراوانی درباره ماهیت نبرد و عملکرد تانک ها وجود دارد، سعی شد با تقسیم بندی و چیدمان دقیق بخش های موجود در این اثر به ارائه اطلاعات و تحلیل لازم جهت آگاهی از آن چه که رخ داد پرداخته شود.
در مقدمه با ارائه گاهشماری از منازعات اسرائیل و لبنان، فضای اولیه برای ورود طراحی شده و در ادامه با بررسی توان موشکی و انواع تسلیحات موجود در زرادخانه حزب الله سعی در مطلع نمودن مخاطب نسبت به توان واقعی ضد زره این سازمان می‌شود که به منظور درک بهتر ماوقع، حائز اهمیت است. در ادامه، شیوه نبرد ضد زره حزب الله با واحدهای زرهی اسرائیلی ارزیابی می‌شود و ضمن بررسی نتایج آن در قالب مرور تلفات و خسارات وارده بر ارتش اسرائیل، عملکرد واحدهای زرهی ارتش و تانک های مرکاوا در میدان نبرد از زوایای مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

فهرست مطالب

- پیشگفتار    
- مقدمه        
    پیشینه مطالعاتی
    ارجاعات    
- تاریخچه منازعات اسرائیل و لبنان    
    ارجاعات    
- توان تسلیحاتی حزب الله    
    تسلیحات موشکی
        موشک های ضد زره
              کورنت-E    
              متیس-M    
              فاگوت    
              کنکورس    
              مالیوتکا    
              تاو    
              میلان    
    آر پی جی ها
        آر پی جی-7    
        آر پی جی-29
    ارجاعات    
- نبرد ضد زره حزب الله    
    راهبرد و تاکتیک های حزب الله    
    تلفات و خسارات واحدهای زرهی اسرائیل    
    ارزیابی عملکرد ارتش و واحدهای زرهی اسرائیل    
    نقد عملکرد تانک مرکاوا    
    ارجاعات

دانلود گزیده کتاب